КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Дълготрайността и надеждността на една тротоарна дворна настилка или на една автомобилна паважна алея са свързани освен с качеството на вибропресованите тротоарни изделия, но и с правилното изпълнение на основата под самата настилка. „ТЕТРАБЕТОН” съвместно със строителна компания „ХРИСТ” ООД предлага комплексно изпълнение на вертикална планировка с вибропресовани тротоарни изделия. Чрез комбинация от различни цветове и различни видове плочи и павета е  възможно създаването на богата гама от естетически решения за двора и градината. Комплексното изпълнение включва следните дейности:

  • Проектиране – изготвяне на идейно решение и план схема на разположение на тротоарните настилки и на другите елементи на вертикалната планировка;
  • Подготовка на основата – изпълнение на подложка от инертни материали, задаване на наклони към отводнителни съоръжения, правилно уплътняване на основата и др.;
  • Полагане на тротоарната настилка – доставка и нареждане на вибропресованите тротоарни изделия.

За комплексно изпълнената вертикална планировка „ТЕТРАБЕТОН” ООД предоставя пълна гаранция от 10 години.

Офертната стойност за комплексно изпълнение на вертикална планировка зависи от местоположението на обекта, вида и състоянието на съществуващата основа, типа на подготвителните дейности, които ще бъдат необходими, и от още много други фактори. Точна офертна цена за изпълнение може да бъде дадена след запитване за конкретен обект и след оглед на място.