Редене на тротоарни бетонни плочки

Редене на тротоарни бетонни плочки

Вече над 15 години Тетрабетон ООД изпълнява проекти на своите клиенти, в които реализира цялостни решения за производство, планиране и редене на бетонни плочки, тротоарни плочки, изграждане на тротоари и бордюри, от беннони павета и вибропресовани бетонни тротоарни изделия, вибропресовани павета, вибропресовани плочки, както и вибропресовани бордюри.

Нашите екипи специалисти са се сблъсквали със всякакви предизвикателства, а също така са изпълнявали и много специфични изисквания, заложени в проектите на нашите клиенти. На база този натрупан опит, в тази статия ще споделим детайли и полезна информация за това какви са добрите практики при полагане вибропресовани бетонни тротоарни изделия, както и вибропресовани бордюри.

Интересен факт е, че бетонните тротоарни плочки, а също и вибропресовани бетонни тротоарни изделия всъщност са една от най-често използваните настилки в България. От тях могат да се изграждат и идеални алеи, както и други подобни инфраструктурни проекти (и за лични и за по-мащабни публични цели).

Към така реферирани и добре познатите на широката аудитория вибропресовани бетонни тротоарни изделия могат да се намерят в различни форми, размери и цветове, което разбира се позволява комбинирането им в различни геометрични фигури за създаване на повече настроение и симетрия в настилката, обект на даден проект.

В производствената база на Тетрабетон ООД, използвайки автоматизирани машини с висока производителност и качество по европейска технология, чрез така наречената технология на „вибропресоване“. се произвеждат висококачествени настилки, а именно: вибропресовани бетонни тротоарни изделия – павета, плочки, бордюри, и др., които намират широко приложение в решения за изграждането на тротоари, площади, паркинг зони, улици, детски площадки, алеи в градски паркове и други. 

След като даден клиент вече е избрал конкретен продукт, с който ще се работи по проект за изработка на пешеходна алея, тротоар или градина, е важно да се планират и предвидят описаните по-долу съвети и практически полезна информация, която сме подготвили.

Важно е да се акцентира върху факта, че независимо дали говорим за популярния унипаваж, или за друго изделие от нашия богат на форми и цветове каталог, полагането на паветата следва една и съща последователност от действия, а именно:

Стъпка 1: Правилно планиране и подготвяне / полагане на основата

От ключово значение за трайността и равната подредба на паважната настилка, е правилната обработка на терена, върху който ще бъдат положени паветата, без значение от техния вид, форма или цвят.

Фундаментално важно за изработката на целия проект е основата да бъде добре подравнена. Тук бихме искали да обърнем внимание, че това не значи винаги при изпълнението да се стремим към хоризонтална основа, защото наклон ще ни е нужен за целите на отводняването, а това е изключително важем момент за правилното планиране и качественото изпълнение на който и да е пороект. Така че в този контекст, под „подравняване“ следва да се разбира премахване на всякакви вдлъбнатини или издатини в участъка от почвата, върху който ще се редят бетонните павета. Като следваща стъпка и етап на изработка, следва върху така подравнената земна основа да се положи основа от баластра с дебелина минимум 15 см, която се засипва с 5-сантиметрова пясъчна подложка от уплътнен пясък.

Препоръчваме уплътняването да се извърши с промишлена вибрационна платформа с тегло 140 кг. Ключов момент, на който искаме да наблегнем в обяснението си, е че машинното уплътняване на слоевете чакъл и пясък премахва въздушните джобове в тези насипни настилки и слепва малките частици. А като следствие на това, правилното уплътняване на основата гарантира запазването на паважа равен и предотвратява нежелани размествания в хода на експлоатацията.

Стъпка 2: Подредба и полагане на бетонните павета/вибропресованите тротоарни изделия

Фундаментално и изключително важно правило на което искаме да акцентираме, е че при подреждането на паветата те трябва да бъдат подредени много добре, плътно едно до друго. Тук искаме да сполдеим, че продуктите на Тетрабетон ООД фабрично имат малки странични дюбелчета (издатини), които дават възможност за  създаване на равна фуга между тях в процеса на полагането им.

След завършването на процеса по подреждането на паветата, като допълнителна стъпка препоръчваме, те да се подравнят и машинно, отново с помощта на вибрационната платформа. Тук е важно да се предвиди внимателна работа и те да не бъдат „наранени“ или деформирани. За такива конкретни случаи, с цел предпазване на паветата препоръчваме използване на допълнителна силиконова подложка или насипване на пясъчен слой между паважа и металното дъно на платформата. Така цялостта на бетонните изделия ще се запази.

Стъпка 3: Процеса на фугирането, като много ключов и важен момент от етапа по завършването на проекта.

След полагане и редене, следва да се пристъпи към процеса по фугиране. Фугирането става с много фин пясък, който се замита във фугите с твърда четка. Задължително препоръчваме процедурата да се повтори след 2-3 дни, за допълване на фугите след слягането на първия слой.

Даваме и отговор на един широкоразпространен и популярен въпрос, дали вибропресованите тротоарни изделия (плочи и павета) са подходящи за изграждане на паркинги, улици (както и бордюри, и тротоари) и зони с движение на тежкотоварни превозни средства, и др. подобни? Отговорът е да. Този вид настили са изключително подходящи, за изграждането на такива проекти, като важен акцент в такива случаи е настилката да е с подходящата дебелина. За повече детайли може да се обърнете към нашите специалисти, които ще ви консултират в детайл.

Ако искате да разберете повече за Тетрабетон, може да се свържете с наш представител на стационарен телефон : 032 26 83 16 или на мобилен: 0898 633 792, а също така и да посетете централния ни офис в гр.Пловдив, на адрес бул. „Христо Ботев“ № 111 > виж контакти

Разгледайте каталог продукти