ТЕТРАБЕТОН ООД

Производствена база

„ТЕТРАБЕТОН” ООД произвежда вибропресовани тротоарни плочи, павета и бордюри за улици и автомобилни алеи. Предлаганите от нас настилки са подходящи за  улици, включително с движение на тежкотоварни автомобили, и тротоари върху които паркират леки и лекотоварни автомобили. С нашите изделия ще имате европейски тротоари, паркинги, пешеходни и автомобилни алеи. „ТЕТРАБЕТОН“ ООД е сертифициран по системата за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2001. Предлаганите тротоарни изделия се произвеждат на автоматизирана вибропресоваща линия и отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонни павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочки и БДС EN 1340:2005 за бетонни бордюри”. Извършва се стриктен производствен и лабораторен контрол на продукцията.