ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ГРАДИВА

„ТЕТРАБЕТОН” има над петнадесет годишен богат опит в производството на строителни бетонни градива – тухли, коминни тела, бордюри, тротоарни плочки, павета, скари за шахти, хурди, колове за огради и други. Ние сме разработили и усвоили производството на стомано-стоманобетонни решетки за улични оттоци и основи за тях, както и капаци и гривни за ревизионни шахти по наша техническа спецификация.
Съвместно със строителна компания „ХРИСТ“ ООД, „ТЕТРАБЕТОН” има опит с построяването на повече от петнадесет жилищни кооперации и къщи по строителна система за междуетажни подови конструкции от предгреди и оставащ кофраж от бетонови кухотели (хурди). Този тип строителна технология е масово прилагана в Западна Европа и води до ускоряване на строителния процес и значително минимизиране на разходите за кофраж и труд при строителството на една сграда. Нашия екип може да разработи конструктивен проект по подобен тип строителна система, както и да произведе предгредите, хурдите и другите бетонни елементи необходими на строителя за изпълнението на сградата.

НОМЕНКЛАТУРА НА ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОННИ ГРАДИВА

Градива бетонни вибропресовани

Технически данни

Област на приложение

Тип

Ин-
декс
якост

Схема, варианти, видове

Габарити, см

Други

Якост
на
натиск,
MPa

B

H

L

V, dm3

V0, dm3

M, K6

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

I.    Бетонни градива за безкофражно изпълнение на стоманобетонни елементи

ХС

0

20

15

50

15

7

15,5

1,0

Използва се като оставащ кофраж за подови и покривни стомано-бетонни конструкции, при което образува плочо-гредово сечение. Изпълнява се върху дървено скеле

ХГ

0

20

16

52

16,6

7

15,5

1,0

Също като ХС предназначение. Изпълнява се върху стоманобетонови греди, в които предварително е заложена армировка за второстепенните греди

К.20

0

20

20

40

16

9,8

22

1,0

За оформяне хоризонтални пояси и греди, както и за монолитно изпълнение на щурцове без кофраж

К.20А

0

20

20

50

20

10

23

1,0

За оформяне хоризонтални пояси и греди, както и за монолитно изпълнение на щурцове без кофраж

Н.20

0

25

20

50

20

6,5

15

1,0

За безкофражно изпълнение на дисперсно армирани стомано-бетонови шайби


НОМЕНКЛАТУРА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ
ВИД ИЗДЕЛИЯ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Бетонов улей сив 35/25/8 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
2. Бетонов улей обемно оцветен 35/25/8 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
3. Бетонов улей трапец 50/50/40 За изпълнение на канавки и/или друг тип отводняване
4. Вентилационен блок ВБ 40/25/20см – основен Бетонен вентилационен блок
5. Вентилационен блок ВБ 40/25/20см – преходен Бетонен вентилационен блок
6. Щурц 10/10/120 За изпълнение на отвори в зидарии
7. Щурц 12/12/120 За изпълнение на отвори в зидарии
8. Кол ограден 8/8/230 За изпълнение на огради от метална мрежа