Изпълнение на Вертикална планировка

Вертикалната планировка е ключова част от проекта за строителство на даден обект, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. Необходимо е за изпълнението на подобен проект да има налично и професионално геодезическо заснемане на имота.

ТЕТРАБЕТОН ООД има богат опит и фирма партньор с която успешно реализираме подобни проекти от най-различно естество и характер.

В тази статия ще дадем общ преглед на важните моменти и детайли, които е добре да имате предвид при планирането, проектирането и изпълнението на един подобен проект. И така, нека да разгледаме детайлите.

Целта на описаното в първия параграф, е да имаме възможност качествено да се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинги, игрища и други. При планиране и изработката на вертикалната планировка се дават коти на всички характерни точки на терена и се показва начина на преодоляване на денивелацията му.

Характеристиките на дълготрайността и надеждността на една вертикална планировка – да вземем в предвид тротоарна дворна настилка или на автомобилна паважна алея например, са свързани освен с качеството на вибропресованите тротоарни изделия, а също така и с правилното изпълнение на процеса по полагане на основата под самата настилка.

Разглеждайки казуса по полагане на вертикална планировка, за който много от нашите клиенти се обръщат към нас, се радваме да споделим, че ТЕТРАБЕТОН ООД съвместно със строителна компания ХРИСТ ООД предлага комплексно изпълнение на вертикална планировка с вибропресовани тротоарни изделия от много високо качество. За подобна комплексно изпълнената вертикална планировка предоставяме и пълна гаранция за период от 10 години.

Чрез комбинация от различни цветове и различни видове плочи и павета е  възможно създаването на богата гама от естетически решения за двора и градината. Комплексното изпълнение включва следните дейности:

 1. Проектиране – изготвяне на идейно решение и план схема на разположение на тротоарните настилки и на другите елементи на вертикалната планировка;
 2. Подготовка на основата – изпълнение на подложка от инертни материали, задаване на наклони към отводнителни съоръжения, правилно уплътняване на основата и др.;
 3. Полагане на тротоарната настилка – доставка и нареждане на вибропресованите тротоарни изделия.
 4. Моделирането се извършва след приключването на строителните дейности и прокарването на всички външни комуникации в терена.

Тук искаме да подчертаем и обобщим, кои всъщност са и основни функции на вертикалната планировка:

 • правилно използване на съществуващите земни дадености с цел минимализиране на земно-изкопните дейности и преносът на земна маса;
 • моделиране на оттичането на повърхностните води;
 • предотвратяване на свличания, ерозия, пропадания, замочуряване и други нежелани процеси;
 • осъществяване на лесен достъп от ниво (моделиран) терен към приземното ниво/нива на сградата;
 • осъществяване на достъп от терена към уличното (тротоарно) ниво;
 • осъществяване на плавни и безопасни за човека преходи във височина на терена (денивелация), съобразени с изискванията за достъпност и безопасност – да не е възможно падане от голяма височина, да няма прекалено стръмни преходи и други;
 • изграждането на красив и удобен двор около новата сграда;

Основен акцент в целта на вертикалната планировка е повърхностното оттичане на атмосферните води – сняг, дъжд и други. Правилното оттичане се решава с проектиране на улици, кръстовища, паркинги, вътрешно квартални пространства.

Важна част от вертикалната планировка е да реши и ерозионния проблем, тъй като свободният от застрояване терен трябва да бъде конструиран така, че при проектиране на откоси да не се отмива почвата. Вертикалната планировка също така прави и баланс на земните маси и запазва местната почва.

Ако проявявате интерес към продуктите на ТЕТРАБЕТОН, не пропускайте да разгледате каталога ни.

Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси на телефон +359 (0)32 26 83 16. или на място в нашия офис на адрес гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ 111, с работно време всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 ч.