ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

„ТЕТРАБЕТОН” ООД има богат опит в производството на строителни елементи. В производствено-складовата ни база в с.Труд се произвеждат богата гама от бетонни и стоманобетонни продукти. Произвеждаме по поръчка всякакви бетонни и стоманобетонни елементи, части от конструкции или сглобяеми елементи:

СХЕМА ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Стоманобетонни инсталационни шахти Производство по индивидуален проект Всякакви видове сервизни, разпределителни и ревизионни шахти за различни видове инсталации.
2. Стоманобетонни седлови затежнители Производство по индивидуален проект Производство на стоманобетонен седлови затежнител за проекти свързани с газопреносната мрежа.
3. Стоманобетонни шахти с капаци за ВиК, ЕЛ, оптични и телекомуникационни инфраструктури Светъл отвор на шахтите: 65/80/80см,65/125/80см, 150/100/130см (или производство по индивидуален проект) Шахти с капаци за ВиК, ЕЛ и телекомуникационни инфраструктури
4. Стоманобетонни сглобяеми фундаменти Производство по индивидуален проект Стоманобетонни предварително изготвени в заводски условия фундаменти за всякакъв тип съоръжения
5. Стоманобетонни сглобяеми елементи Производство по индивидуален проект Нестандартни стоманобетонни панели за сгради, цели обемни конструктивни елементи и др.
6. Предгреди за монолитно-сглобяемо строителство Производство съгласно инвестиционен проект по част „Конструктивна” При междуетажни стоманобетонни подови конструкции изпълнени от предгреди и оставащ кофраж от бетонови кухотели (хурди)
7. Стоманобетонно дизайнерско градинско обзавеждане за паркове Производство по индивидуален проект При обзавеждане на паркове – пейки, цветарници, оградни елементи, кошове, артистични инсталации, детски съоръжения и др.

За произведените стоманобетонни елементи по индивидуален проект „ТЕТРАБЕТОН” представя всички необходими декларации, сертификати и документи – декларация за съответствие с представените работни чертежи за производство като нестандартни изделия по индивидуален проект, сертификати за вложената в тях стомана, цимент и инертни материали и сертификат на за сертифицирана по ISO 9001:2008 система за управление и контрол на качеството при производство на бетон и бетонови изделия.