ВИБРОПРЕСОВАНИ ТРОТОАРНИ ИЗДЕЛИЯ

Предлаганите от нас вибропресовани тротоарни изделия отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бетонни павета, БДС EN 1339:2005 за бетонни плочи и БДС EN 1340:2005 за бетонни бордюри, като за произведените продукти предоставяме декларация за съответствие и сертификат на система за управление и контрол на качеството. Произвежданите от нас тротоарни изделия имат 10 години гаранция. Ние упражняваме постоянен производствен контрол със собствена строителна лаборатория, която е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 система за управление и контрол на качеството.

   НОМЕНКЛАТУРА И АКТУАЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА НА ВИБРОПРЕСОВАНИ ТРОТОАРНИ ИЗДЕЛИЯ


  • Забележки:
  • 1. Представената номенклатура на тротоарните изделия и ценова листа са в сила от 15.03.2023год.
  • 2. Освен зелен и червен, изделията се произвеждат в черен, жълт, оранж, кафяв и друг пожелан от инвеститора цвят.
  • 3. Цената за зелен цвят се отнася и за други цветове произведени с бял цимент, без син.
  • 4. Цената за червен цвят се отнася и за други цветове произведени със сив цимент.
  • 5. В цената е включено механизирано натоварване на палети с мотокар
  • 6. При експедиция клиентът предоставя оборотни палети или ги заплаща при цена 18 лв/брой без ДДС.
  • 7. Представената ценова листа е съгласно Общите търговски условия
  • 8. Изделията отговарят на хармонизираните европейски стандарти БДС EN 1338:2005 за бет. павета, БДС EN 1339:2005 за бет. плочи и БДС EN 1340:2005 – за бетонните бордюри.